کارفرما: آقای آذرنیا

کارفرماجناب مهندس آذرنیا
تعداد واحد5
آدرسخیابان لاهور-کوچه 61-انتهای کوچه

اطلاعات پروژه

پروژه جناب آقای مهندس آذرنیا که در متراژ اجرایی 200 متر مربع و در 5 واحد مجزا اجرا شده، تخمین مدت اجرای آن 12 روز کاری بوده که تیم اجرایی آن را از تاریخ 7 بهمن 98 تا 14 همان ماه به مدت 7 روز اجرا کرده و تحویل داده است.

متریال مورد استفاده برای این پروژه بنابر نظر کارفرما و بررسی تیم اجرایی، کناف ایران همراه با یراق آلات سنگین بوده است.

سرعت تیم اجرایی در این پروژه نیز همچون دیگر پروژه ها مورد رضایت و تایید کارفرما بوده است.