کارفرما: آقای عطایی

کارفرماجناب مهندس عطایی
تعداد واحد7
آدرسبلوار کشاورز-خیابان امیر حمزه-خیابان پنجم-آخر خیابان-سمت راست

اطلاعات پروژه

پروژه کابینت جناب مهندس عطایی 84 متر مربع و در 7 واحد مجزا بوده است و تیم کارشناسی ما برای اتمام آن مدت زمان 60 روز کاری را در نظر گرفته بود که توانست از تاریخ 29 دی 98 تا تاریخ 15 بهمن به مدت 18 روز این پروژه را تکمیل و تحویل دهد.

متریال مورد استفاده برای این پروژه طبق نظر کارفرما و بررسی تیم اجرایی، هایگلاس کره ای ANG بوده که یکی از بهترین متریال ها برای اجرای کابینت است.

سرعت تیم اجرایی در این پروژه مورد تایید و رضایت کارفرما قرار گرفت.