کارفرما: آقای عطایی

کارفرماجناب مهندس عطایی
تعداد واحد7
آدرسبلوار کشاورز-خیابان امیر حمزه-خیابان پنجم-آخر خیابان-سمت راست

اطلاعات پروژه

این پروژه ه در متراژ تقریبی 250 مترمربع و در 7 واحد مجزا اجرا شده است، در ابتدا مدت زمان تخمینی 25 روز کاری برای آن در نظر گرفته شد که تیم اجرایی این پروژه را از تاریخ 29 دی 98 تا 13 بهمن به مدت 14 روز کاری به اتمام رساندند.

متریال مورد استفاده برای این پروژه بنابر نظر کارفرما و بررسی تیم اجرایی، کناف ایران به همراه یراق آلات سنگین بوده است.

سرعت تیم اجرایی در این پروژه نیز مورد تایید و رضایت کارفرما قرار گرفت.